სამუშაო შეხვედრა დეკემბერი 25, 2018

სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა

2018-2019 წლის სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ N3 ვალდებულებასთან დაკავშირებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა